Acht gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen

Bijbelstudie

10,00

EAN9789066943964

Beschrijving

“Over de gelijkenissen van de Heiland is al vaak gesproken en geschreven. Ze zijn overbekend en het lijkt erop dat vrijwel iedere christen precies weet wat de Here met Zijn onderwijs heeft bedoeld. Hoewel er in rooms-katholieke, protestantse en evangelische kring niet exact dezelfde uitleg wordt gegeven, is men het wel eens over de hoofdlijnen. Van die standaarduitleg wijken de meeste christenen niet af.Toch lijkt er iets niet te kloppen in deze algemeen aanvaarde uitleg. Zo wordt aan allerlei symbolen uit de gelijkenissen een betekenis toegekend, die niet overeenstemt met de uitleg die de Here Zelf van deze symbolen heeft gegeven. Bovendien beweert men dat de Here gelijkenissen vertelde om Zijn boodschap te verduidelijken, terwijl Hij Zelf zegt dat Zijn onderricht juist bedoeld was om deze voor de menigten te verhullen! De boodschap van de gelijkenissen is dus niet voor de hand liggend en voor een buitenstaander ook niet gemakkelijk te begrijpen. Dit boekje is een poging om achter de betekenis van de gelijkenissen te komen.”

Extra informatie

Materiaal

Leeftijd

Auteur

Met geluid

Inclusief batterijen

Uitwasbaar

Lengte

Breedte

Omvang boek

NUR